Jogszabályok

A Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap (korábban: Kecskemét Fejlődéséért Alap) befektetési stratégiáját és a termékeinek  keretein belül megvalósuló befektetések megvalósítását meghatározó szabályok, rendeletek, törvények, támogatási kategóriák

Az Alap befektetési stratégiáját általánosságban meghatározó szabályzatok, rendeletek, törvények:

  • A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló a 651/2014/EU Rendelet (2014. június 17.), különös tekintettel 16. cikkben foglaltak (Regionális városfejlesztési támogatás), Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat, Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. határozat,
   Kecskemét Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája,
   Kecskemét MJV Gazdasági Programja (2015-2020),
   Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU Rendelet (2013. december 18.)

A 10 millió Ft finanszírozási igényű termék keretein belül megvalósult befektetések az alábbi támogatási kategóriákon keresztül valósulnak meg:

  • a Bizottság 651/2014/EU rendeletében meghatározott induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (22. cikk), valamint de minimis támogatás (1407/2013/EU Rendelet (2013. december 18.)

A 10-50 millió Ft közötti finanszírozási igényű termék keretein belül megvalósult befektetések az alábbi támogatási kategóriákon, és így a támogatási kategóriák szabályain keresztül valósulnak meg:

  • a Bizottság 651/2014/EU rendeletében meghatározott a regionális beruházási támogatás (14. cikk), induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (22. cikk), energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás (38. cikk), de minimis támogatás (1407/2013/EU Rendelet (2013. december 18.)