Terméktájékoztató

 

Tájékoztató 10-50 millió Ft közötti finanszírozási igénnyel rendelkező működő vállalkozások és induló vállalkozások részére Fejlődés és Fejlődés Plusz termékekről

Amennyiben a finanszírozási igénye 50 millió Ft és 3 milliárd forint közötti (Fejlődés Prémium termék), kérjük forduljon a Városi Alapkezelő Zrt.-hez.


Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata abból a célból alapította 2017-ben a Városi Alapkezelő Zrt.-t, hogy segítségével támogassa a jelen és a jövő gazdaság-, vállalkozás- és városfejlesztési elképzeléseit, és ezzel hozzájáruljon egy innovatív, értékteremtő vállalkozói és startup közeg kialakulásához Kecskeméten. Önkormányzati tulajdonú tőkebefektető társaságként Európai Uniós forrásból segíti a kecskeméti startupokat és a már működő vállalkozásokat. Tevékenysége során kifejezetten támogatni kívánja a fiatal, kecskeméti tehetségek kibontakozását, továbbá a már hosszabb ideje működő helyi KKV-k és nagyvállalkozások is juthatnak tőkebefektetéshez. A Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap (korábban: Kecskemét Fejlődéséért Alap) célja a helyi gazdaság élénkítése, a foglalkoztatottság növelése, a helyi vállalkozások növekedési feltételeinek javítása.

Mi is az a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap?

 • Modern Városok Programon belül a helyi KKV-k üzleti partnere
 • Kelet-Közép-Európa első vállalkozás és városfejlesztési céllal létrejött befektetési alapja
 • Az Alapkezelő 100%-os tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Az Alap zárt végű, határozott, 15 év futamidejű tőkealap, melynek mérete 15 Mrd Ft
 • Befektetési döntést legkésőbb 2027. szeptember 1. napjáig lehet hozni.

Szereplők

Az AIPA NonprofitKözhasznú Kft. a befektetés folyamatában

Az AIPA Kft. végzi az Alapkezelő részére a 10-50 millió forint összegig terjedő finanszírozási igények, ötletek gyűjtését, majd azok értékelését. Szükség- és igény szerint a projektfejlesztési szakaszban mentorálási szolgáltatásokat is nyújt. A befektetési döntést a Városi Alapkezelő Zrt. hozza meg az AIPA Kft. által átadott információk, valamint a forrást kereső vállalkozással vagy magánszeméllyel, azaz projektgazdával történt egyeztetések alapján.

 


 

Forrás minden ötletgazdának, aki cége növekedésében érdekelt

Milyen módon finanszíroz az Alap? 

A vállalkozások számára a külső forrásbevonás legismertebb formája a banki hitelfelvétel, amely során a vállalkozás kötelezettséget vállal a hitelt nyújtó bank felé, hogy a szerződésben rögzített feltételek szerint, meghatározott kamattal növelten, a szerződés lejártáig visszafizeti a tőkerészleteket. A hitel törlesztése a vállalkozás által megtermelt pénzáramokból történik.

A banki hitelfelvétel azonban általában pénzügyi múltat, biztosítékokat és a vállalkozásban meglévő tőkeerőt vár el, amely bizonyos fejlesztési és beruházási projektek esetében nem teszi lehetővé a hitelfelvételt.

Azokban az esetekben jön az Alap, mint finanszírozó képbe, amikor a vállalkozás felkészült, motivált menedzsmenttel, tulajdonosi körrel működik, és ígéretes tervekkel rendelkezik.

A banki hitelfelvétellel ellentétben az Alap nem igényel klasszikus fedezeti elemeket és a banki hiteltől eltérő logikával finanszíroz. A tőkebefektető a finanszírozással egy időben társtulajdonossá válik. Ennek preferált formája a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alapnál egy közös projektcég létrehozása.

Az Alap nem havi törlesztő részletekért cserébe finanszírozza a vállalkozást, hanem abban érdekelt, hogy részesedése későbbi időpontban értékesítésre kerüljön egy magasabb értéken, amellyel az Alap, illetve a teljes cég eladása esetében az ötletgazda is jelentős nyereségre tehet szert.

Az Alap mint tőkebefektető néhány év elteltével mindenképpen kiszáll az általa finanszírozott vállalkozásokból, és értékesíti tulajdonrészét, hogy a befolyt összegből újabb vállalatokba fektessen.

Miért előnyös a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap tulajdonostársként történő belépése?

 • Alacsony mértékű önerővel is igénybe vehető az alkalmazott támogatási kategória szabályainak megfelelően. („Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás” és „Csekély összegű támogatás” alkalmazásakor a támogatási kategória előírásai szerint nincs feltétlenül szükség önerő bevonására, az Alapkezelő ugyanakkor legalább 10 százalék önerőt itt is elvárhat).
 • Nem igényel feltétlenül hosszú távú pénzügyi múltat; induló vállalkozások, illetve magánszemélyek is pályázhatnak.
 • Az Alapkezelő biztosítékként ingatlan fedezetet nem kér, de üzletrész zálogjogot, illetve kockázatosabb befektetések esetén kezességet kérhet.
 • A szerződéskötési feltételek egyeztetése során rugalmasak a feltételek, egyedi igények is figyelembe vételre kerülnek (pl. a befektetés rendelkezésre bocsátásának vagy visszafizetésének ütemezése, önrész mértéke).
 • A projektgazda felkészültségi fokának és igényeinek megfelelő, különböző díjú mentorálási csomagok vehetők igénybe. A legkisebb mentorálási csomag ingyenes; minden jelentkezőnek jár.
 • Sikeres megvalósítás, az üzleti és pénzügyi tervben megfogalmazott célok teljesítése esetén lehetőség van további tőkebevonásra.
 • Kecskemét Megyei Jogú Város révén egy nagy reputációval rendelkező tulajdonostárs kerül be a vállalkozásba.
 • A projektfejlesztés, valamint az Alapkezelővel történő tárgyalások során lehetőség van helyi ügyintézésre.
 • Az ügyintézés légköre barátságos: segítőkész, jól felkészült, néhány fős csapat tárgyal az online előszűrésben támogathatónak ítélt jelentkezőkkel.

 

Finanszírozási lehetőségek az AIPA Kft. közreműködésével

Finanszírozási igény 10 millió Ft Fejlődés termék, 10-50 millió Ft Fejlődés Plusz termék
Befektetés időtartama 2-10 év*
Megcélzott vállalkozások Mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalkozások*
Meglevő vállalkozás nélkül lehet-e pályázni? Nem bejegyzett, induló vállalkozások, startupok is pályázhatnak, azonban a befektetés folyósításáig elvárás a cég megalapítása
Kecskeméti kötődés A tőkeprogram keretében megvalósuló projekt helyszíne Kecskemét, illetve a finanszírozott cég székhelyének vagy telephelyének Kecskeméten kell lennie
Felhasználási cél A program keretében ágazati megkötés nélkül juthatnak helyi vállalkozások tőkebefektetéshez. Cél a helyi gazdaság élénkítése, a foglalkoztatottság növelése, a helyi vállalkozások növekedési feltételeinek javítása.

Ez megvalósulhat például a következő tevékenységekkel:

–      Telephelyfejlesztés:

o  Új telephely, gyártócsarnok, épület építése

o  Létrehozott új munkahelyek bérköltsége két éven keresztül

–      Eszközbeszerzés:

o  Új gyártósor, gép, eszköz beszerzése – KKV-k esetén az eszköznek nem kell újnak lennie

o  Eszközbeszerzés informatikai fejlesztéshez

           o   Létrehozott új munkahelyek bérköltsége két éven keresztül

–      Energiahatékonysági beruházás:

o  Épületenergetikai beruházás

o  Termelési folyamatok energetikai célú fejlesztése

–      Innováció:

o  innovatív termékek, szolgáltatások kialakítása

o  gyártástechnológia, tevékenység fejlesztése

Az Alap által meg- szerezhető tulajdonosi részesedés mértéke  

10-49 %

Elvárt hozam a tőkebefektetésen évi 4-10 % körüli hozam a befektetett összeg után **
Egyéb feltételek Illeszkednie kell Kecskemét Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához, bizonyos ágazatok – pl. mezőgazdaság, kereskedelem – kizártak
Meg kell felelni az alkalmazott támogatás kategória szabályok valamelyikének:

·     regionális beruházási támogatás

·     energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás

·     induló vállalkozásnak nyújtott támogatás

·     csekély összegű támogatás

* pontosan 10 millió Ft támogatási igény (Fejlődés termék) esetén:

 • befektetés időtartama max. 8 év
 • megcélzott vállalkozások: mikro-, kis- és középvállalkozások
 • csak induló vállalkozásnak nyújtott támogatásban vagy csekély összegű támogatásban részesülhet

** Az elvárt hozam egyedileg kerül meghatározásra, a befektetés kockázatától, az önerő mértékétől, a befektetett összeg nagyságától függően alacsonyabb is lehet

Hogyan történik a projekt megvalósítása?

A befektetés rendelkezésre bocsátása

Az Alap a befektetést tőkeemelés formájában juttatja a vállalkozás rendelkezésére (jegyzett tőke és tőketartalék), amelyből a vállalkozás a továbbfejlesztéséhez szükséges költségeket finanszírozni tudja. Az Alap által preferált megoldás, hogy a projekt megvalósítására már működő vállalkozás esetében is egy külön projekttársaság kerüljön megalapításra, de a már működő vállalkozásba is történhet a befektetés. A befektetés több ütemben is történhet.

A mindennapokat miben érinti, hogy az Alap is társtulajdonossá válik?

Az Alap és az őt kezelő Alapkezelő – mint kisebbségi tulajdonos – a napi működésbe nem szól bele, az a menedzsment feladata. A tőkebefektetők jellemzően nem csak a pénzükkel, de adott esetben tudásukkal és kapcsolatrendszerükkel is segíthetik a vállalkozás fejlődését, hiszen ők is a hosszú távú értéknövekedésben érdekeltek. Az Alapkezelő célja ezen túl a befektetés monitoringozása és a befektető, az általa képviselt Alap jogainak védelme, amelyet rendszeres (havi/negyedéves) riportokon keresztül ellenőriz. Bizonyos döntések meghozatalát az Alapkezelő a hozzájárulásához kötheti (pl. társasági szerződés módosítása, hitelfelvétel, ügyvezető megválasztása).

Az Alap kiszállása

Az Alapnak a befektetési futamidő letelte után kiszáll, tehát értékesíti a befektetéssel létrejött üzletrészét. Preferált kiszállás (exit) a projektet megvalósító Projektgazda tulajdonos(ai)nak történő értékesítés (visszavásárlás), azonban az Alap biztosíthatja a tulajdonrésze harmadik személynek (egyéb, szakmai vagy pénzügyi befektetőnek) történő értékesítését is a Projektgazdával kötött szerződésben rögzített exit stratégia alapján. A futamidő előtti kiszállásra is van lehetőség a szerződésben rögzített, közösen kialakított feltételek szerint.

Ha tulajdonosi visszavásárlás történik, akkor ennek ára az Alap tulajdonrészének nagyságától és a vállalat aktuális értékétől függetlenül a befektetett tőke és az elvárt éves hozam időarányos összege.

Ha az exit oly módon valósul meg, hogy a teljes cég eladásra kerül (tehát a felek az üzletrészüket együtt értékesítik, így a Projektgazda is kiszáll a cégből), akkor a vételi árból tulajdonrészük alapján részesednek az eladók. Az Alap esetében a vételárnak itt is el kell érnie legalább a befektetett tőke és az időarányos elvárt hozam összegét.

Mi történik, ha a vállalkozás nem tudja teljesíteni az üzleti és pénzügyi tervben megtervezetteket?

Az üzleti tervek nem teljesülése esetén az Alap a szerződésben rögzítetteknek megfelelően jár el – ez alapján adott esetben lehetőség van a szerződés közös módosítására és új tervek meghatározására, vagy az Alap alkalmazhatja a szerződésben foglalt, ilyen esetre vonatkozó jogait. 

Mintapéldák
 1. Minta Balázs egyetemista egy innovatív orvosi diagnosztikai eszköz ötletével rendelkezik. A termék próbaverziójának legyártásához, illetve annak tökélesítéshez nem rendelkezik elegendő tőkével. A finanszírozás biztosítására a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alapnál pályázik, amely lehetőséget lát az ötlet megvalósításában, így 10 millió Ft forrást biztosít részére 8 éves időtartamra. Minta Balázs egy projekttársaságot alapít, amelyben az Alap tulajdonrészt szerez. Bár Minta Balázsnak csak 10 % önrész állt rendelkezésre, az ötletben rejlő know-how miatt a tulajdonrésze 51 %-os lesz. A próbaverzió legyártása és annak tökéletesítése után megkezdi annak értékesítését. A termék nagy sikert arat, még a futamidő vége előtt felkelti egy nagy orvosi eszközgyártó cég figyelmét, amely szeretné az ahhoz kapcsolódó jogokat megszerezni és világszerte forgalmazni. Bár csak hat év telt el, a felajánlott összeg – 200 millió Ft – nagyságára való tekintettel Minta Balázs és a befektető értékesítik tulajdonrészüket, a vételár a tulajdoni hányaduk arányában illeti meg őket
 1. A kecskeméti Minta Kft. járművek által használt akkumulátorok cseréjével, karbantartásával, beszerelésével foglalkozik. Egy új projektjük keretében üzleti tevékenységüket kiszélesítenék egy új típusú akkumulátorral kapcsolatos szolgáltatásokkal, melyhez jelenleg eszköz, technológia és humán erőforrás oldalon sincs elegendő erőforrásuk. Terveik szerint a projekt 2 év veszteséges működés után válik nyereséges üzletággá, és a folyósítástól számított 6 éven belül teljesen megtérül. A projekt végrehajtására alapított projekttársaságot az Alap 49 millió forinttal finanszírozza. A Minta Kft. önrésze a projekttársaságban 51 millió forint. Az átgondolt ötletnek és üzleti tervnek köszönhetően az árbevétel a tervezettnek megfelelően alakul, így a futamidő végén a befektető, tehát a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap az üzletrészét az elvárt 10 %-os hozammal értékesíti Minta Kft. részére, és kiszáll a vállalkozásból. Mivel a futamidő alatt nem történt az Alap számára kifizetés (se tőke törlesztés se hozamfizetés), kamatos kamat elvén számolva, a visszavásárlási ár 86,8 millió Ft volt.
 1. Gamer Gábor egy online módon játszható játék demo változatát fejlesztette ki, amelyet szeretne tovább fejleszteni és piacra vinni. Az Alapkezelő az induló vállalkozásba 10 millió Ft-ot fektet be 5 évre (elvárt hozam 10 %), amelyben Gamer Gábor a játékhoz kapcsolódó jogok apportálásával 60 %-os tulajdonrészt szerez. A játék fejlesztésének befejezése 2 évet vesz igénybe, ezt követően kezdődik az értékesítés.

a) variáció: A játék gyorsan népszerűvé lesz, ennek következtében a 3. év végére a projekttársaság nyereségessé válik, és 6 millió Ft osztalékot fizet, amelyet teljes egészében az Alap kap, és a három évre járó hozam mellett az Alap által befektetett összeg egy része is megfizetésre kerül, és az Alap már csak 7.310.000,- Ft-tal maradt benne a vállalkozásban. A 4. év végén a projekttársaság 10 millió Ft osztalékot fizet, amelyből 8.041.000,- Ft-ot az Alap kap meg. Ezzel a 4. év végére az Alap befektetése az elvárt hozammal megtérült, így a vállalkozásból kiszáll. A cég egyedüli tulajdonosa Gamer Gábor marad.

b) variáció: A fejlesztést irányító vezető programozó kap egy másik ajánlatot, ezért felmond. A pótlása nagy nehézségekbe ütközik, emiatt csúszik a játék fejlesztése, a benyújtott üzleti tervben foglaltak időarányosan nem teljesülnek. Gamer Gábor és az Alapkezelő tárgyalásokat kezdeményez, amelynek eredményeképpen Gamer Gábor további egy millió forintot fektet a projekttársaságba, az Alapkezelő pedig hozzájárul a futamidő 7 évre történő módosításhoz. A módosításoknak köszönhetően, az eredeti tervhez képest későbbi időpontban, de a vállalkozás jó profitot termel. A 7 éves futamidő végén Gamer Gábor 19.487.171,-Ft-ért megvásárolja az Alap üzletrészét, ami a befektetés összegének a kamatos kamat elvén számolt, hozamelvárással megnövelt értéke. A cég egyedüli tulajdonosa ez esetben is Gamer Gábor marad.

Milyen szempontok alapján értékeli az Alap a beadott üzleti és pénzügyi tervet?

Az Alap a beadott üzleti terveket 5 fő szempont alapján értékeli:

 • Csapat, menedzsment összetétele, kompetenciái, elkötelezettsége
 • A tervek megvalósíthatósága
 • Piac megítélése, mérete, sajátosságai
 • A projekt illeszkedése az Alap céljaihoz
 • A projekt pénzügyi tervei, üzleti modellje és az esetleges önrész mértéke

Az Alap a döntési folyamat végén a projektgazdával részletesen egyezteti a szerződéses feltételeket, amelyeket mindkét fél általi elfogadás esetén úgynevezett szindikátusi szerződésbe foglalnak. Az Alap arra törekszik, hogy tulajdonrésze 50 % alatt maradjon (tehát kisebbségi tulajdonos legyen). Ennek módozatát a szerződéses feltételek tárgyalása során dolgozzák ki, ami történhet pl. az ötletgazda által szellemi termék apportálásával, vagy ázsiós tőkeemeléssel.

Mennyi idő alatt juthat befektetéshez?

A teljes befektetési folyamat hossza nagyban múlik az igénylőn. A jelentkezési lap kitöltésétől, majd az üzleti és pénzügyi terv beadásától kezdődően a befektetési folyamat jellemzően 3-6 hónapot vesz igénybe. 10 millió forint finanszírozási igény estén ez a folyamat várhatóan közelebb lesz a 3 hónaphoz, a megfelelő előkészítettség lerövidítheti a projektfejlesztési szakaszt, illetve az Alappal történő tárgyalási szakaszt.

Jelen tájékoztató nem teljes körű!

Kérdés esetén kérjük, keresse munkatársukat!