Gyakori kérdések

Alapinformációk

Ki jelentkezhet a 10 millió Ft összegű finanszírozásra?

A 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek, akik nem a mezőgazdasági termelés ágazatban működnek. A termékre jelentkezhetnek még nem bejegyzett, induló vállalkozások is, azonban a befektetés folyósításáig elvárás a cég megalapítása. A befektetés alapját képező Projektet Kecskeméten kell megvalósítani, a vállalkozás telephelyének/székhelyének Kecskemét területén kell lennie.

Milyen korlátozást jelent a kecskeméti működés?

A vállalkozásnak kecskeméti székhellyel/telephellyel rendelkeznie. Tudjuk, hogy manapság sok vállalkozás már országos, akár globális ügyfélkörrel rendelkezik és tevékenységének sokszor nagy része nem fizikailag, hanem elektronikusan valósul meg, számunkra a cél a helyi adottságokat figyelembe vevő gazdaságfejlesztés ösztönzése, a munkaerőmobilitás ösztönzése, a vállalkozóbarát gazdasági környezet erősítése, a helyi KKV-k versenypozícióinak javítása, a kiemelt járműipari térségminősítésben rejlő lehetőségek kiaknázása.

Milyen kizáró okok vannak 10 millió Ft finanszírozási igény esetén?

Amennyiben a vállalkozás által beadott jelentkezési lap megfelelő minőségű formailag és tartalmilag, a következő kizáró okok merülhetnek fel:

Nem nyújtható támogatás:

 • a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás
 • a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás,
 • az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás,
 • az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás,
 • az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában,
 • amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy
 • amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek;
 • olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
 • azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.

Továbbá nem nyújtható csekély összegű támogatás:

 1. a) közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására. Nem tekinthető árufuvarozási szolgáltatásnak az olyan integrált szolgáltatás nyújtása, amelyben a tényleges szállítás csupán egy elemet képvisel: ilyenek például a költöztetési, postai vagy futárszolgáltatás, illetve a hulladékgyűjtési és feldolgozási szolgáltatások.

Továbbá nem nyújtható „Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás” az alábbi esetekben:

 1. a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás.

Lehet-e több vállalkozásfejlesztési projekttel jelentkezni?

Nem. Abban hiszünk, hogy a vállalkozások korai szakaszában a siker kulcsa a vállalkozók elhivatottsága és tehetsége. Ezért dedikált vállalkozókkal szeretünk dolgozni, és azt javasoljuk, hogy már a vállalkozásai fejlődésének korai fázisában döntse el, melyikkel szeretne kiemelten foglalkozni és melyik álmát szeretné velünk közösen megvalósítani.

Mi az összefüggés az Alap befektetési termékei között? Jelentkezhet-e valaki akár többre?

Vállalkozásával egyszerre egy termékre tud jelentkezni. Az Alap befektetési termékei úgy kerültek kialakításra, hogy egy kockázati tőkét igénylő vállalkozás finanszírozását a korai, ötletfázistól egészen az érett működéssel rendelkező fázisig lefedjék. A befektetési termékek közötti legfőbb különbséget az igényelhető forrás és a vállalkozás érettsége jelenti, így e két tényező alapján javasoljuk a termékválasztás átgondolását. Amennyiben Ön már kapott finanszírozást, nincs kizárva, hogy a nagyobb finanszírozási összeggel rendelkező termék(ek)re jelentkezzen – ez esetben javasoljuk az egyeztetést az Alapkezelővel.

Milyen hosszú ideig tart a jelentkezés?

Az inkubációs befektetési termékre jelentkezés két lépésből áll: (1) az online jelentkezési lap, majd üzleti és pénzügyi terv elkészítéséből, valamint az (2) alapkezelői befektetési folyamatból.

Védve vannak az ötletekkel/projektekkel kapcsolatos információk?

Igen, Alap és AIPA Kft. a hozzájuk került, a Projekttel kapcsolatos minden információt üzleti titokként kezel, azokat harmadik, külső félnek nem adja át azzal a kivétellel, hogy Kecskemét Megyei Jogú Városnak kötelesek információkat szolgáltatni. Amennyiben a vállalkozó igényt tart rá, a felek között titoktartási megállapodás aláírása is létrejöhet.

 

Pénzügyi információk

Szükséges-e önrész a termék elnyeréséhez?

Nem kötelező jelleggel, de a Projekt során az Alapkezelő nagy valószínűséggel el fog várni önerőből történő finanszírozást is, melynek mértéke egyeztetésektől függ (várható minimum értéke: a Projekt költségeinek 10%-a). Úgy gondoljuk, hogy az önerő megléte a vállalkozás sikerességének esélyét is növeli.

Milyen költségeket lehet a befektetésből finanszírozni?

A befektetésből alapvetően a vállalkozás fejlesztéséhez szükséges költségek számolhatók el. A részletes költségstruktúrát az Alapkezelővel kötendő term sheet és szindikátusi szerződés mellékletét képező, közösen elfogadott pénzügyi terv rögzíti. AIPA Kft. portálán leadott pénzügyi terv az Alapkezelővel történő egyeztetés során ennek megfelelően módosulhat.

Felvehet-e attól még banki hitelt is, hogy befektetést kapott?

A hitelfelvétel lehetséges, azonban a hitelfelvételi döntésekben Alapnak vétójoga van, tekintettel arra, hogy Alap tőkebefektetésének alárendelése a felvett hitellel szemben, valamint a Céltársaság eszközeinek elzálogosítása nem preferált körülmények ebben a termékprogramban. 

Jelentkezési folyamat

M a finaszírozás elnyerésének folyamata?

AIPA Kft. weboldalán a regisztráció után érhető el az igényléshez szükséges online jelentkezési lap. Amennyiben a kitöltött online jelentkezési lap alapján a projekt megfelel a termék követelményeinek, elérhetővé válnak az értékelés központi elemét képző üzleti és pénzügyi terv sablonok. Az üzleti és pénzügyi terv kitöltésében a vállalkozókat igény esetén mentorok támogatják terveik véleményezésében és finomhangolásában. A jelentkezési folyamat végén az AIPA Kft. a Projekt véleményezésével együtt átadja a dokumentumokat az Alapkezelőnek, amely ezek alapján dönt a befektetésről/elutasításról. A jelentkezéstől kezdődő befektetési folyamat jellemzően 3-6 hónapot vesz igénybe

Milyen segítséget kap az, aki jelentkezik a termékre?

A regisztráció után az online felületen elérhetővé válnak a jelentkezést segítő sablonok, útmutatók. A dokumentumokon túl a jelentkezés folyamán igénybe vehető(k) mentori találkozó(k) is Kecskeméten, az AIPA által kijelölt mentorral. Mentori találkozó igénybevételére az elbírálása alapját képező üzleti és pénzügyi terv elkészítése előtt is van lehetőség, mivel a mentorálás egyik elsődleges célja az optimális üzleti terv összeállítása.

A programban való sikeres részvételhez a jelentkezési felületen kívül milyen egyéb dokumentumok bemutatására van szükség?

A társasági dokumentáció és a pénzügyi beszámolók, főkönyvi kivonatok (amennyiben vannak) minden esetben kötelezően átadandó dokumentumok (a jelentkező részéről AIPA-nak, majd előszűrés után AIPA részéről az Alapkezelőnek.)

Milyen szempontok alapján értékeli az Alapkezelő a beadott üzleti és pénzügyi tervet?

Az Alap a beadott üzleti terveket 5 fő szempont alapján értékeli:

 1. Csapat összetétele, kompetenciái, elkötelezettsége
 2. A tervek megvalósíthatósága
 3. Piac megítélése, mérete, belépési korlátai
 4. A projekt illeszkedése az Alap stratégiájához
 5. A projekt pénzügyi tervei, üzleti modellje és az esetleges önrész megléte

Mennyi idő alatt juthat befektetéshez?

A teljes befektetési folyamat hossza nagyban múlik a vállalkozón. A jelentkezési lap kitöltésétől, majd az üzleti és pénzügyi terv beadásától kezdődően a befektetési folyamat jellemzően 3-6 hónapot vesz igénybe. 

Vállalkozásfejlesztés

Hogy történik az Alap kiszállása a vállalkozásból?

Az Alap tulajdonrészének értékesítése preferáltan tulajdonosi kivásárlással, vagy harmadik fél felé történő értékesítéssel történhet, Alap kiszállási lehetőségei és azok részletei adott esetben a szindikátusi szerződésben is rögzítésre kerül.Az Alap célja, hogy 10 millió Ft finanszírozási igény esetén legkésőbb 8 éven, 10-50 millió Ft finanszírozási igény estén 10 éven belül kiszálljon a vállalkozásból (exit) és az a későbbiekben is sikeresen tudjon tovább működni.

Milyen segítséget kap az, aki befektetést kap?

A befektetésben részesített vállalkozások a befektetést megelőzően mentorálást vehetnek igénybe, akit AIPA Kft. jelöl ki. A későbbiekben az Alapkezelő érdekelté válik, hogy a vállalkozást minél szélesebb körben ismertté tegye, illetve felügyelje és segítse az optimális működését.

A mindennapokat miben érintő, hogy az Alap is társtulajdonossá válik?

Az Alap és az őt kezelő Alapkezelő a napi működésbe nem szól bele, az a menedzsment feladata. Mivel a kockázati tőkebefektetők jellemzően nem csak a pénzükkel, de adott esetben tudásukkal és kapcsolatrendszerükkel is segíthetik a vállalkozás fejlődését, hiszen ők is a hosszú távú értéknövekedésben érdekeltek. Az Alapkezelő célja ezen túl a befektetés monitoringozása és jogainak védelme, amelyet rendszeres (havi/negyedéves) riportokon keresztül ellenőriz.

Mi történik, ha a vállalkozás nem tudja teljesíteni az üzleti és pénzügyi tervben megtervezetteket?

Az üzleti tervek nem teljesülése esetén az Alap a szindikátusi szerződésben rögzítetteknek megfelelően jár el – ez alapján adott esetben lehetőség van a szerződés közös módosítására és új tervek meghatározására, vagy Alap alkalmazhatja a szerződésben foglalt, ilyen esetre vonatkozó jogait.