Felhasználási feltételek

A www.aipalap.hu honlapot (továbbiakban: Honlap) az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. 2/205.) működteti.

A Honlap használatára az alábbi feltételek érvényesek:

A Honlap megnyitásával és az ott szereplő szolgáltatások igénybevételével a felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő információk igénybevételekor aláveti a vonatkozó hatályos magyar jogi szabályozásnak, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

A Honlap használatával a Felhasználó korlátozás nélkül elfogadja a jelen felhasználási feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e.

Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlapon közzétett tartalmakat, nyilatkozatokat, dokumentumokat bármikor felülvizsgálja, és szükség szerint módosítsa.

A Honlapot mindenki a saját felelősségére használja, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

A Honlap látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.-t, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak. Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a honlap bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse.

A honlapon technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak. Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és termékeket bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Honlap használójának számítógépét vagy egyéb tulajdonát a honlaphoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag le- vagy feltöltése során bekövetkező negatív eseményt is. Ezen felül az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.  nem vállal semmiféle felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.

Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. a kor technikai színvonalának megfelelően mindent megtesz a honlapján a birtokába kerülő személyes adatok megvédéséért, azonban az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

A Honlapon megjelenő anyagokhoz (pl. szövegekhez és képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg.

A Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben az általa a Honlapra feltöltött tartalmak szerzői vagy más jogi oltalom alá esnek, azokról jogosult rendelkezni. Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. titoktartási nyilatkozata az alábbi linken érhető el: Titoktartási Nyilatkozat

A Honlap használata során a Felhasználó által feltöltött tartalmak legkisebb mértékben sem lehetnek jogellenesek vagy sértők, így különösen:

  • nem sérthetik mások személyiségi jogait,
  • nem sérthetik mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait vagy egyéb jogi oltalom alatt álló jogait,
  • nem lehetnek becsületsértők, pornográfiára utalók, rasszista vagy idegengyűlölő természetűek, gyűlöletet keltők, erőszakra vagy rendzavarásra felbujtók,
  • nem tölthetnek fel vírust tartalmazó vagy esetlegesen biztonsági problémákat eredményező fájlokat,
  • semmilyen módon nem veszélyeztethetik a Honlap sértetlenségét.

A honlap működéséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken: Adatvédelmi Tájékoztató